viernes, mayo 25, 2007

Els socialistes terrassencs ens comprometem amb el Medi Ambient.Una ciutat neta i saludable, respectuosa amb el medi ambient


· Des de l’Ajuntament de Terrassa hem dut a terme des de l'arribada de la democràcia, però particularment des dels anys ‘90, una acció decidida en favor del medi ambient i la sostenibilitat. Les polítiques en matèria de reciclatge selectiu, eficiència energètica, racionalització dels usos de l'aigua, lluita contra la contaminació atmosfèrica, així com l'adhesió a l'agenda 21, són una bona mostra.


· Els socialistes, amb la col·laboració i el compromís dels ciutadans i ciutadanes, i dels agents econòmics i socials, hem fet de Terrassa una ciutat capdavantera en la protecció del medi ambient, una ciutat neta i saludable.


· Hem planificat i coordinat un creixement equilibrat, amb un urbanisme de qualitat i respectuós amb el medi ambient, que ha preservat el valuós patrimoni natural de l’entorn de la ciutat.


· Hem desenvolupat polítiques i accions decidies en la recollida selectiva de residus, en l’ús de l’energia solar, en l’estalvi d’aigua, en el sanejament, en la mobilitat i el transport públic, en el control del soroll i de la contaminació atmosfèrica, i en la informació i l’educació ambiental.


· Els socialistes estem preparats i compromesos a afrontar els nous reptes que el medi ambient ens planteja. Ens comprometem a intensificar els esforços per progressar en el camí de la sostenibilitat.Propostes d’actuació:


· Iniciarem la recollida pneumàtica i selectiva de residus, amb la central de recollida de Torre Sana.


· Al carrer, menys contenidors, i d’ús exclusiu dels veïns, potenciant serveis complementaris i afrontant el repte de la prevenció i minimització de residus.


· Potenciar les actuacions i serveis municipals de neteja per tal de continuar garantint un nivell òptim d’estat dels carrers i espais públics.


· Realitzarem una campanya, cada any, amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes sobre qüestions com l’estalvi d’aigua, l’estalvi d’energia, la reducció dels residus, la mobilitat sostenible, l’entorn natural, o altres.

· Redactarem els Plans Especials del Parcs Territorials dels torrents de la Grípia i de la Betzuca, del Mirador de Can Poal, i del Parc Agroforestal al nord de la ciutat. Completarem el Parc Territorial de la Serra de Galliners.


· Impulsarem l’establiment dels nivells de protecció adequats als espais del corredor verd entre Sant Llorenç del Munt i Collserola. Impulsarem l’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac fins al nord de la ciutat, i definirem els elements territorials de contacte entre la ciutat i el Parc Natural.


· Ampliarem l’equip de manteniment de l’entorn natural, per la neteja d’espais degradats, la recuperació de fons naturals, el manteniment de camins, itineraris i senyalització, la recuperació de torrents, etc


· Augmentarem les freqüències de recollida dels contenidors de paper i cartró, envasos i vidre, per facilitar la recollida selectiva als ciutadans i ciutadanes.


· Ampliarem i consolidarem els serveis de recollida de residus comercials per circuits independents al dels contenidors situats als carrers.


· Treballarem, d’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per l’ampliació de la capacitat de la depuradora, amb tecnologies més modernes.


· Instal·larem 4 estacions de control automàtic de la qualitat de l’aigua residual dels col·lectors, per millorar la vigilància dels abocaments industrials i la gestió de la depuradora de Terrassa.


· Estudiarem l’ús de combustibles menys contaminants per la flota de vehicles municipals existents, i pels nous.


· Continuarem el projecte pilot de lloguer de bicicletes “bicizoom” i l’avaluarem els resultats per plantejar la seva ampliació.


· Aprovarem el mapa de capacitat acústica del municipi i una nova ordenança de sorolls.


· Posarem en marxa un pla per l’aplicació de l’eutanàsia zero pels animals de companyia, que inclourà la prevenció dels abandonaments, l’impuls de les adopcions i l’ampliació del Centre d’acollida d’animals de companyia.

jueves, mayo 17, 2007

27 de maig, novament els joves pintem!Els nostres avis ho van patir, els pares van lluitar, nosaltres només hem d’exercir el nostre dret democràtic a votar!
27 de maig, vota Pere Navarro.
Vota bé , vota PSC.

martes, mayo 15, 2007

Terrassa batega.Aquests dies els/les socialistes terrassencs externalitzem el nostre batec del cor per omplir les artèries de la ciutat d’una sang vermella, sang oxigenada amb nous rostres , nous compromisos i noves il·lusions pensades per als/les ciutadans/es de totes les edats.
Compartim aquests dies amb altres colors polítics, amb altres companys amics que també lluiten perquè tots puguem exercir el nostre dret democràtic el proper 27 de maig. Però sense cap dubte el programa del PSC es el programa de les persones per excel·lència, un programa que ha esdevingut participatiu entre els terrassencs i terrassenques de totes les edats. La JSC demanem el vot dels joves, demanem que exerciu el dret per el qual tants familiars nostres van lluitar.
Gràcies a tots els que vindreu a votar i gràcies molt especialment al centenar de joves que divendres ens veu mostrar la vostra confiança acompanyant el nostre alcalde. www.fesqueelsjovespintem.org , aquí anirem informant sobre les nostres propostes pensades amb i per vosaltres.

miércoles, mayo 09, 2007

La Declaración de 9 de Mayo de 1950

Este es el texto completo de la propuesta lanzada por Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores, y que dió origen a la creación de la Unión Europea.

La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan.
La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde hace más de veinte años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y hubo la guerra.

Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania.
Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado, pero decisivo.

El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa.
La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la federación europea, y cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas.

La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra entre Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible. La creación de esa potente unidad de producción, abierta a todos los países que deseen participar en ella, proporcionará a todos los países a los que agrupe los elementos fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y sentará los cimientos reales de su unificación económica.

Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para contribuir al aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. [...]
De este modo se llevará a cabo la fusión de intereses indispensables para la creación de una comunidad económica y se introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas.

Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una Alta Autoridad de nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que se adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación de la paz.
Para proseguir la realización de tales objetivos, el Gobierno francés está dispuesto a iniciar negociaciones según las siguientes bases.

La misión encomendada a la Alta Autoridad común consistirá en garantizar, en el plazo más breve posible, la modernización de la producción y la mejora de su calidad; el suministro, en condiciones idénticas, del carbón y del acero en el mercado francés y en el mercado alemán, así como en los de los países adherentes; el desarrollo de la exportación común hacia los demás países; la equiparación y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de esas industrias.

Para alcanzar estos objetivos a partir de las dispares condiciones en que se encuentran actualmente las producciones de los países adherentes, deberán aplicarse con carácter transitorio determinadas disposiciones que establezcan la aplicación de un plan de producción y de inversiones, la creación de mecanismos de estabilidad de los precios y la creación de un fondo de reconversión que facilite la racionalización de la producción. La circulación del carbón y del acero entre los países adherentes quedará liberada inmediatamente de cualquier derecho de aduanas y no podrá verse afectada por tarifas de transporte diferenciales. Progresivamente se irán estableciendo las condiciones que garanticen espontáneamente una distribución más racional de la producción y el nivel de productividad más elevado.

La organización proyectada, al contrario que un cártel internacional tendente a la distribución y a la explotación de los mercados mediante prácticas restrictivas y el mantenimiento de grandes beneficios, garantizará la fusión de los mercados y la expansión de la producción.

Los principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un tratado firmado entre los Estados. Las negociaciones indispensables para precisar las normas de aplicación se llevarán a cabo con ayuda de un árbitro designado de común acuerdo, cuya misión consistirá en velar por que los acuerdos se ajusten a los principios y, en caso de desacuerdo insalvable, decidirá la solución que deba adoptarse.

La Alta Autoridad común, encargada del funcionamiento de todo el sistema, estará compuesta por personalidades independientes designadas sobre bases paritarias por los Gobiernos, quienes elegirán de común acuerdo un presidente. Las decisiones de la Alta Autoridad serán ejecutivas en Francia, en Alemania y en los demás países adherentes. Se adoptarán las disposiciones adecuadas para garantizar las vías de recurso necesarias contra las decisiones de la Alta Autoridad.

Un representante de las Naciones Unidas ante dicha autoridad se encargará de hacer, dos veces al año, un informe público a la ONU sobre el funcionamiento del nuevo organismo, en particular por lo que se refiere a la salvaguardia de sus fines pacíficos.

La creación de la Alta Autoridad no prejuzga en absoluto el régimen de propiedad de las empresas. En el ejercicio de su misión, la Alta Autoridad común tendrá en cuenta las facultades otorgadas a la autoridad internacional del Ruhr y las obligaciones de todo tipo impuestas a Alemania, mientras éstas subsistan.

martes, mayo 08, 2007

Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz ?


Y eso que me ha venido una inspiración divina de subir al desván hace un rato a buscar un libro de cuando iba a la E.G.B. para dejárselo al hermano de un amigo, y menuda ha sido la sorpresa al encontrar un disco del Parchis!!!!! Pegadizas sus canciones, eh! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz te desean tus amigos del parchís!!! En todo caso mi amigo era el disco de vinilo y su peor enemigo la aguja del tocadiscos y de repente plofff! He visto el reflejo de mi infancia bailando la maldita canción en el comedor super feliz! Donde he dejado la felicidad estos días? (En alguna oficina), pues ya lo sé! ración de parchís para todos!!!!, jajajajaja.

domingo, mayo 06, 2007

Eleccions Municipals 2007A portes i finestres d’una nova edició de les eleccions municipals 2007 aquestes les visc amb més il·lusió i ganes què mai, molts coneguts i conegudes figuren a les llistes de diverses forces polítiques en el meu cas el núm. 16 de les llistes del PSC encapçalat per l’actual alcalde Pere Navarro, tot i així jo no paro de repetir que malgrat nosaltres posem la cara hi ha molta feina darrera i el més important tota la gent que confia amb els partits, tota aquella gent que el proper 27 de maig sortirà de casa i dipositarà la seva confiança en algun o cap candidat(espero que dels segons no gaires...).

I al costat del PSC la nineta dels meus ulls els/les joves de la JSC que portem dies i dies recollint propostes, idees, recordant i valorant la gestió de les àrees de joventut dels municipis, som molts els que ens formem, debatem , riem i a vegades ens desesperem per poder aconseguir una millor qualitat de vida per els joves. Algun cop escoltem a dir la mítica frase que ataca generació rera generació, que els joves d’avui en dia no servim per res, una vegada més demostrarem que els/les joves pintem en els nostres municipis, demostrarem que estem formats i preparats i en el cas de Terrassa demostrarem que en Pere Navarro és la millor opció per al 2007, per això m’agradaria que el proper divendres 11 maig a les 21:30 vingueu al Bugalú (C/ Teatre 2 Bis) a compartir una vetllada i després festa amb el nostre candidat i els/les joves afins al PSC.

jueves, mayo 03, 2007

Operación Bikini Atack!


Si señores, estos días somos victimas de operaciones como el Caso Malaya pero hay una que nos persigue año tras año, y por mucho que digamos... a todos nos importa nuestra salud y nuestro físico. Aunque no lo parezca por mis mega dimensiones voy al gimnasio 2 o 3 veces por semana para corregir las posturitas viciosas esas que tenemos la gente que trabaja en oficinas. Un año más vuelvo a ser victima de la Operación Bikini!!!! Cuando más tranquilo estas porque por fin te has aprendido esa rutina que te ha marcado el entrenador patapum!!!!! Invasión! Mire por donde mire ya no veo los rostros conocidos de siempre, más que un gimnasio parece una peluquería femenina (sin ofender) un desfile de mujeres... que no nos engañemos ya va bien, y todas las ves igual cinta, bici y luego se meten en unas maquinas que yo seria incapaz de entrar si dañar mi integridad física y como decía mi profesora de primaria: Quien quiere lucir debe sufrir (Vaya tontería...) pues con todo esto yo también hago operación Bikini! Conjuntamente con un Frankfurt y una hamburguesa con cebolla... (Que rica cena y saludable!). Porque quien me va a quitar esos pequeños placeres de la vida? El croissant de la mañana y mi Kinder Bueno? Eso después de un bocadillo integral con lechuga y jamón dulce (mmmm!) Zampo más no poder! A medio día sorpresa sorpresa! Normalmente como bien también, a media tarde... hago bondad y si soy afortunado me como una manzana (Me encantan!) Y para cenar en función del hambre pero una rebanada de pan con algo siempre cae, jejeje. Luego un yogurt desnatado o dos... o tres... pero siempre algo ligero para conciliar bien el sueño. Y por fin llega uno de los mejores momentos del día ese en que no tienes nada más que hacer que ser tu mismo, te sientas pones la tele y sin darte cuenta vuelve a sonar el despertador marcando un nuevo día.